Samorząd równych szans
Powiat Gliwicki otrzymał tytuł „Samorząd Równych Szans 2017”, przyznany w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs zorganizowany został przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Posumowanie jego IX edycji odbyło się 26 lutego w Krakowie. Statuetkę oraz dyplom „Samorząd Równych Szans 2017” odebrały w imieniu Powiatu Gliwickiego wicestarosta Ewa Jurczyga i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Barbara Terlecka-Kubicius.

W konkursie brały udział samorządy z całego kraju, które realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach: najlepsza gmina, najlepszy powiat grodzki, najlepszy powiat ziemski/województwo. Powiat Gliwicki nagrodzony został w kategorii najlepszy powiat ziemski/województwo za projekt partnerski "Nowy start w lepszą przyszłość". Ogółem w tej kategorii przyznane zostały trzy statuetki – pozostałe dwie otrzymały powiaty: opoczyński i świdnicki wraz z miastem Świdnica.

W tej edycji konkursu szczególną uwagę zwracano na kilka obszarów związanych z aktywnością  osób z niepełnosprawnościami: działaniami na rzecz ich zatrudnienia w sektorze publicznym, edukacją włączającą,  niezależnym życiem, działaniami na rzecz kobiet oraz opiekunów tych osób. W kategorii najlepsza gmina przyznano trzy statuetki, które otrzymały: Dobre Miasto, Klucze oraz Piła. Wśród powiatów grodzkich nagrodzono Gdańsk, Konin, Lublin i Poznań.

Projekt „Nowy start w lepszą przyszłość”, za który nagrodzony został Powiat Gliwicki, realizowany był w partnerstwie z naszymi gminami: Gierałtowicami, Knurowem, Pilchowicami, Sośnicowicami i Rudzińcem. Ogólna wartość projektu to 3 658 973,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3 110 127,05 zł oraz wkład własny wynoszący 548 845,95 zł. W ramach projektu wsparciem zostały objęte łącznie 272 osoby, w tym 103 to osoby z niepełnosprawnością.

Z pomocy w ramach projektu, który realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, skorzystały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotni i osoby z niepełnosprawnością. Zorganizowane zostały dla nich m.in. kursy zapewniające zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, potwierdzone certyfikatami – np. spawacz, obsługa wózków widłowych, pracownik ochrony, opieki osób starszych i niepełnosprawnych, kurs komputerowy I stopnia ECDL – ecitizen, uprawnienia SEP, operator żurawi wieżowych, palacz kotłów CO, a także inne kursy edukacyjne, np. florystyka, języki obce, grafika komputerowa, kurs carvingu, specjalista ds. kadr i płac czy recepcjonistka medyczna.

Uczestnicy projektu brali też udział w licznych warsztatach, korzystali z pomocy doradców zawodowych, mieli możliwość rozwijania swych talentów i zainteresowań, a także pokonywania barier psychologicznych. Dużą wagę przywiązywano do integracji uczestników projektu z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością. – W rezultacie kilkaset osób nie tylko nabyło nowe umiejętności zawodowe, ale też nabrało pewności siebie, tak by właśnie dzięki temu móc wystartować w lepszą przyszłość – mówi Barbara Terlecka-Kubicius.

- Cieszę się, że nasz projekt został tak wysoko oceniony w skali kraju – podsumowuje Ewa Jurczyga. – Jest on częścią działań, jakie Powiat Gliwicki prowadzi już od wielu lat na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym  osób z niepełnosprawnością. Podobne projekty realizowaliśmy już bowiem w poprzednich latach, robimy to także nadal. Obecnie trwa rekrutacja do kolejnego z nich, o nazwie „Wsparcie na starcie”, który potrwa do końca 2020 roku. Wszystkie projekty realizowane zostały dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Podczas gali podsumowującej konkurs wręczone zostały także nagrody w konkursie na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób z niepełnosprawnością – Śląski samorząd równych szans, edycja regionalna 2017. W tym konkursie nagrodę zdobyła Częstochowa, zaś Powiat Gliwicki za projekt „Nowy start w lepszą przyszłość” otrzymał wyróżnienie.