Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Zapewniona praca w górnictwie

Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Powiatu Gliwickiego podpisali aneks do porozumienia zawartego w kwietniu ub. roku, co gwarantuje otrzymanie pracy uczniom, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2018/2019 w klasach kształcących przyszłych górników w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Podpisanie aneksu do porozumienia o współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych odbyło się 21 lutego w siedzibie JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

– Oznacza to przedłużenie na kolejny rok zapisów porozumienia, określającego zasady współpracy m.in. w zakresie zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych – mówi wicestarosta Ewa Jurczyga, która z ramienia Powiatu Gliwickiego podpisała aneks. – Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązała się w ten sposób do zatrudnienia uczniów rozpoczynających we wrześniu tego roku kształcenie w branżowej szkole I stopnia w zawodach elektryk, monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz, a także – co jest nowością w stosunku do zawartego rok temu porozumienia – w technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Uczniowie ci mają gwarancję otrzymania pracy po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  

- Jestem przekonany, że dzięki temu trafią do naszych kopalń pracownicy dobrze przygotowani do wykonywania swych obowiązków – podkreśla Artur Wojtków, zastępca prezesa Zarządu JSW S.A. ds. pracy i polityki społecznej. – Zapewniam przy tym, że JSW to solidny pracodawca, wart tego, by młodzież związała z nim swe plany zawodowe.

- Jest to kontynuacja projektu realizowanego w czasie, gdy knurowskie kopalnie należały do Kompanii Węglowej – przypomina Krzysztof Leśniowski, radny Powiatu Gliwickiego, który przed rokiem zabiegał o podpisanie porozumienia. – Były to dobre wzorce i należało je przywrócić. Cieszę się, że aneks przedłuża zapisy porozumienia na kolejny rok szkolny i poszerza zakres gwarancji zatrudnienia o techników górnictwa podziemnego.

Warto przypomnieć, że w ub. roku JSW S.A. zaoferowała zatrudnienie w   KWK „Knurów-Szczygłowice” również uczniom, którzy ukończyli tę szkołę w czerwcu 2017 r.  Było to kilkudziesięciu techników górnictwa, techników elektryków i mechaników, a także absolwentów klasy górniczej w Zasadniczej Szkole Zawodowej, która wchodzi w skład ZSZ nr 2.

– To świetnie, że młodzież ma pracę  – dodaje Ewa Jurczyga, wicestarosta gliwicki, której podlegają m.in. sprawy oświaty w powiecie. – Przygotowując ofertę kształcenia w naszych szkołach zawsze dbamy o to, aby ich absolwenci umieli właściwie odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku udaje się to wspaniale, bowiem młodzi ludzie otrzymują niemal od ręki zatrudnienie w wyuczonym zawodzie, u dobrego pracodawcy.

Współpraca szkoły z JSW S.A. daje też dodatkowe korzyści. Uczniowie ZSZ nr 2 w Knurowie niebawem pojadą do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, aby zobaczyć jak wygląda studiowanie na tej prestiżowej uczelni. To efekt współpracy między krakowską uczelnią a JSW. AGH przygotowała atrakcyjny program pobytu. Uczniowie będą mogli zwiedzić sale wykładowe, laboratoria hydrologii, wentylacji i klimatyzacji, budowlane, przeróbki i środowiskowe. Będą mieli również okazję wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami kół naukowych.

Jak podkreślają organizatorzy, celem projektu AGH Junior jest zaszczepienie u młodzieży ciekawości świata oraz przedstawienie nauki w taki sposób, aby zachęcić ich do zdobywania dalszej wiedzy na tej właśnie uczelni. Opracowany program umożliwi przyszłym młodym studentom poznanie środowiska akademickiego AGH i być może stanie się inspiracją przy wyborze ścieżki zawodowej. – Nasza spółka współpracuje również z Politechniką Śląską, co daje młodzieży dodatkowe możliwości – zaznacza Artur Wojtków.