Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Heba straz

Aplikant Grzegorz Cheba w Straży Miejskiej w Gliwicach pracuje od niedawna. Prywatnie młody funkcjonariusz jest szczerze zaangażowany w niesienie pomocy innym. W 2014 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej, a w 2015 roku ukończył kurs podstawowy strażaków ratowników. Nasz funkcjonariusz działając w Ochotniczej Straży Pożarnej, pomaga także edukując młodych ludzi między innymi jak zachować się w sytuacji kryzysowej i udzielić komuś pomocy. Ponadto Grzegorz jest ratownikiem medycznym oraz kierowcą karetki pogotowia, gdzie codziennie ryzykuje swoje życie, aby jak najszybciej dotrzeć do potrzebujących.