Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

PSiUO

Fot. materiały PSiUO

Gliwickie Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów zostało uhonorowane prestiżową nagrodą EKOSYMBOL 2017. Nagrodę za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój przyznała redakcja Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Gliwickie składowisko odpadów należy do najnowocześniejszych w kraju. Często proekologiczne rozwiązania technologiczne i systemowe zastosowane w PSiUO są podpatrywane przez inne miasta. Składowisko odwiedzają przedstawicie polskich i zagranicznych gmin oraz wycieczki szkolne.

Cieszymy się, że kapituła dostrzegła wieloletnią pracę dla środowiska, jaką od lat wykonuje Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów – mówi Edward Mazur, prezes PSiUO. (mf)