Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. UM Gliwice

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 to kolejna gliwicka placówka oświatowa, która zyskała nowoczesne, wielofunkcyjne boiska. Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na wiosnę.

Przy szkole powstał wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych, na który składa się ogrodzone 4-metrowym piłkochwytem boisko z nawierzchnią sztuczną, o wymiarach 46x30m, a także dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej - mniejsze, do siatkówki (18x9m) i większe, do koszykówki (28mx15m). Na zmodernizowanym terenie pojawiła się również czterotorowa bieżnia prosta o długości 60 m oraz bieżnia do skoku w dal.

Ponadto w ramach inwestycji wykonano oświetlenie, awaryjne odwodnienie i reaktywowano tereny zielone wokół boisk. Całość dopełniają chodniki i mała architektura w postaci ławeczek i koszy na śmieci.

Prace budowlane na terenie „dziewiątki” trwały od maja do października 2017 r., ich wykonawcą była firma SKANSKA S.A.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 029 955,44 zł. Miejską inwestycję dofinansowało Ministerstwa Sportu i Turystyki, które przeznaczyło na ten cel 339 800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016.