Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Przypominamy, że od kwietnia w Gliwicach obowiązywać będą wyższe stawki opłat za odbiór śmieci. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą za ich wywóz średnio 20% więcej. Podwyżka opłat w przypadku osób nie stosujących segregacji śmieci będzie dużo bardziej odczuwalna.

Przegłosowany dla Gliwic w grudniu wzrost kosztów gospodarowania odpadami dotyczy de facto wszystkich gmin i wynika m.in. ze zmiany przepisów prawnych. – Chodzi głównie o wzrost opłaty środowiskowej oraz wymóg uzyskania przez Polskę do 2020 roku co najmniej 50-procentowego poziomu recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia – przypomina Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć i Usług Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Co więcej, zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty te w całości muszą być finansowane z opłat pobranych od mieszkańców.

Ile zapłacimy?

Warto podkreślić, że podniesienie opłaty za odpady zmieszane (niesegregowane) służy wyłącznie uzyskaniu wymaganych prawem poziomów odzysku. Miasto zaś dąży do tego, by w przyszłości płacących najwyższe stawki za odbiór śmieci było jak najmniej.

Zniżki dla seniorów!

W trosce o osoby starsze, dla których ponoszenie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym obciążeniem finansowym, prezydent Gliwic wprowadził zasady udzielania dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.

Z dofinansowania takiego mogą skorzystać osoby, które ukończyły 65. rok życia, nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym oraz uzyskują miesięcznie dochód (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej) w wysokości nieprzekraczającej 1 902 zł netto dla osoby samotnej lub 1 542 zł netto na osobę w rodzinie.

Wysokość dofinansowania wynosi:
• 50% stawki – dla osób segregujących odpady komunalne,
• 30% stawki – dla osób niesegregujących odpadów komunalnych.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą.

Formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej www.opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/ lub odebrać go w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Górnych Wałów 10, pok. nr 10 na parterze) bądź w filiach OPS (nr 1 – ul. Reymonta 18, ul. Krzywa 2/4; nr 2 – ul. Fiołkowa 26, ul. Dziewanny 2; nr 3 – ul. Bojkowska 20; nr 4 – ul. Ziemowita 1). Wypełniony dokument można składać w poniedziałki w godzinach 9.00–11.00, we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00–10.00 oraz w czwartki w godzinach 13.00–15.00. Dodatkowe informacje są udzielane pod nr. telefonu 32/335-96-13.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.