Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

zastępcza

W miniony weekend w CH Forum w Gliwicach można było spotkać Supermana i Spidermana, którzy poszukiwali wśród mieszkańców naszego miasta przyszłych rodzin zastępczych. Zainteresowanie akcją zorganizowaną przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach było spore, co być może zaowocuje utworzeniem kolejnych rodzin zastępczych, zapewniających ciepły i troskliwy dom dzieciom, które nie zaznały miłości od własnych rodziców.

Nietypowa akcja promująca rodzicielstwo zastępcze, zorganizowana w miniony weekend w CH Forum przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, cieszyła się sporym zainteresowaniem gliwiczan. Kampania ,,Superman i Spiderman też byli w rodzinie zastępczej” wzbudziła zainteresowanie zarówno dzieci, które z entuzjazmem fotografowały się z ulubionymi postaciami z popularnych komiksów, jak i dorosłych, którzy chętnie brali ulotki informujące o rodzicielstwie zastępczym.

Przebrania się przydały, ponieważ zwróciły uwagę klientów centrum, dzięki czemu poszerzyło się grono potencjalnych kandydatów na przyszłe rodziny zastępcze – tłumaczy Sara Pawlik z Fundacji Innopolis prowadzącej akcję dla CPZIWR w Gliwicach.

Rodziny są ważne

Gliwickie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny stale poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka marzącego o posiadaniu własnej kochającej rodziny. Dlatego cały czas poszukujemy małżeństw, rodzin z dziećmi lub osób samotnych zainteresowanych tworzeniem rodzin zastępczych. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych, potrafią zrozumieć dzieci potrzebujące opieki, są otwarci na ich problemy i gotowi do pomocy – mówi Ewa Pruska z CPZiWR w Gliwicach.

To nie jest adopcja!

Rodzina adopcyjna na stałe przysposabia dziecko, które – traktowane tak jak dziecko biologiczne – otrzymuje nazwisko rodziców adopcyjnych i prawo do dziedziczenia. W przypadku rodziny zastępczej dziecko nie otrzymuje nazwiska zastępczych rodziców ani prawa do spadku. Przyjmowane jest na określony czas, często kilka lat – bywa że do uzyskania pełnoletności lub dłużej, w zależności od konkretnej sytuacji. Rodziny zastępcze, zarówno te niezawodowe, jak i zawodowe otrzymują środki finansowe na opiekę nad dziećmi, a rodziny zawodowe także wynagrodzenie za pracę. Miastu najbardziej zależy na pozyskaniu kolejnych zawodowych rodzin zastępczych.

Stwórz DOM

Gliwicki samorząd rowadzi działania promujące rodzicielstwo zastępcze i mające przekonać gliwiczan, że warto dać ciepły dom dzieciom, dla których los był mniej łaskawy. Osoby chcące stworzyć rodzinę zastępczą powinny poświadczyć, że posiadają stałe miejsce zamieszkania w kraju, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, mogą zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. Kandydaci na przyszłe rodziny zastępcze biorą udział w szkoleniu przygotowawczym do pełnienia tej funkcji. Miasto Gliwice oferuje z kolei szereg rozwiązań mających ułatwić funkcjonowanie rodzin zastępczych, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku dziecka oraz do opłat za mieszkanie, jednorazowe świadczenie związane z przyjęciem dziecka do rodziny, wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych, świadczenia na remont dla rodzin zastępczych czy osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134 (III piętro, tel. 32/335-41-37). (mf)