Do końca tego roku Gliwice będą miały pakiet rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami zmian klimatycznych. Chodzi o takie zjawiska jak nawałnice, huraganowe wiatry, podtopienia, ekstremalne temperatury czy zaburzenia cyrkulacji powietrza potęgujące zjawisko smogu.

Działania te zostaną ujęte w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu, przygotowywanym odrębnie dla Gliwic oraz 43 największych samorządów w Polsce w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Problemy poszczególnych miast zdiagnozują wspólnie z przedstawicielami urzędów miejskich oraz mieszkańcami eksperci m.in. Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.

Przed nami najważniejszy etap projektu: opracowanie opcji adaptacyjnych, czyli pakietów działań poprawiających bezpieczeństwo klimatyczne i chroniących zdrowie mieszkańców. Wśród proponowanych działań są m.in. wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej, budowa błękitno-zielonej infrastruktury (np. ogrodów deszczowych i rond infiltrujących), zwiększenie retencjonowania i wykorzystania wód opadowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne czy propozycje zmian organizacyjnych w urzędach sprzyjających wdrażaniu działań adaptacyjnych – mówi dr arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Działania adaptacyjne proponowane dla 16 śląskich miast zaangażowanych w projekt zostaną przedstawione mieszkańcom podczas serii warsztatów konsultacyjnych.

Pierwsze odbędą się 6 kwietnia w Hotelu Trzy Światy w Gliwicach (ul. Kilińskiego 14a). Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Planowane zakończenie – godz. 15.00. Wstęp wolny!

Informacje o terminach warsztatów w kolejnych śląskich miastach dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl w zakładce Weź udział / Wydarzenia.

Z jakimi wyzwaniami powinny zmierzyć się Gliwice?
W przypadku Gliwic – patrząc z perspektywy zmian klimatu – największe problemy są związane z podtopieniami po gwałtownych opadach deszczu, ekstremalnymi temperaturami, które powodują w miejskiej zabudowie zaburzenia cyrkulacji powietrza oraz ze smogiem – przypomina Roksana Burzak, zastępca naczelnika Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wskazane dla Gliwic przez ekspertów, urzędników miejskich i mieszkańców opcje adaptacyjne zostaną poddane analizom. Umożliwi to wybór najbardziej optymalnych działań, które zostaną wpisane do gliwickiego Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Dokument pozwoli sięgnąć po zewnętrzne środki finansowe na różnego rodzaju projekty z zakresu ochrony środowiska.