Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. From the sky R. Neumann

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach oraz gliwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" znalazły się w gronie 8 laureatów Wielkiej Nagrody Budownictwa przyznawanej co roku przez Śląską Izbę Budownictwa.

PWiK uhonorowano okolicznościową statuetką projektu Zygmunta Brachmańskiego i dyplomem za efektywną koordynację budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Akademickiej 50. SM "Śródmieście" wyróżniono z kolei za profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, organizowanie ich kompleksowych remontów i modernizacji wraz z aktywnym pozyskiwaniem środków finansowych.

Czołowym reprezentantom nagrodzonych - wiceprezes zarządu PWiK Iwonie Lukowicz-Fojt oraz prezesowi zarządu SM "Śródmieście" Stanisławowi Kolanusowi - przyznano nagrody w kategorii Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej. Taki tytuł otrzymują osoby indywidualne za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej oraz wkład w rozwój regionu.

Wyróżniające się podmioty gospodarcze uhonorowano podczas Jubileuszowej XX Gali Budownictwa w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Wydarzenie uświetnił występ solistów Opery Śląskiej w Bytomiu.