Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

stop smog

fot. materiały WFOŚiGW

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła „Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji - Edycja 2018”.

Trwają wytężone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Programu SMOG STOP - Edycja 2018. Powyższa decyzja oznacza, że w najbliższym czasie (w II kwartale 2018 r.) nastąpi publikacja nowego Regulaminu. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji dowiedzą się z niego, między innymi o tym: kiedy odbędzie się nabór wniosków o dotację, kto będzie uprawniony do ubiegania się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe, jaki zakres rzeczowy objęty będzie dofinansowaniem, jaka będzie wysokość dofinansowania, czy można będzie łączyć dotację Funduszu z innym wsparciem finansowym, jakie dokumenty będzie należało przedłożyć, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Nabór wniosków planowany jest wstępnie na IV kwartał 2018 r.

Ponadto, informujemy że zgodnie z przyjętymi szczególnymi warunkami: beneficjentami Programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny rozumiany będzie budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane będą faktury wystawione i wydatki poniesione po 31 maja 2018 roku, a zakończenie zadania nie może nastąpić przed 1 czerwca 2018 r.

Aktualne informacje na temat nowego Programu oraz Regulaminu Naboru dla Programu SMOG STOP - Edycja 2018, można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl/program-smog-stop-2018.html.