Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. Pixabay

Osoby legitymujące się znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Chcesz uzyskać finansowe wsparcie? Złóż wniosek!

Ruszył dofinansowywany ze środków PFRON pilotażowy program „Aktywny samorząd” w zakresie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Projekt obejmuje dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium i w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi : do 3000 zł opłaty za naukę (czesne), do 4000 zł za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz do 1000 zł dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce.

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w oraz aktualnymi warunkami dofinansowania można zapoznać się pod adresem: www.pfron.org.pl oraz www.goin.gliwice.pl w zakładce „aktywny samorząd”.

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 przyjmowane są do 30 marca w biurze obsługi środków PFRON Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zwycięstwa 34 (oficyna) w godzinach: 12.30-16.30 (poniedziałek), 12.30-15.00 (wtorek), 8.00-11.00 (środa), 8.00-11.00 (czwartek), 8.00-11.00 (piątek).