Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. GCOP

60 młodych ludzi z całej Polski przyjechało do Gliwic na ogólnopolską konferencję „Młodzież Fundamentem Europy”. Uczestniczy zostali wytypowani podczas konsultacji w ramach programu promującego rozwój polityki młodzieżowej.

Pierwsze spotkanie zaangażowanej młodzieży w wieku od 16 do 19 lat odbyło się w poniedziałek. Na inauguracji konferencji gości witał zastępca prezydenta miasta, Krystian Tomala oraz Andrzej Gillner, dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Do piątku, poprzez działania warsztatowe, wizyty studyjne, wykłady, dyskusje, uczestnicy, przy współudziale specjalistów i opiekunów ze strony GCOP, będą omawiać aktualny stan edukacji i aktywności społecznej młodzieży w Polsce. W efekcie powstanie folder rekomendacji dotyczący przyszłego ustawodawstwa związanego z edukacją i aktywnością społeczną.

- Gliwice są miastem otwartym, miastem dialogu, m.in. dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom. Uczymy młodzież aktywności obywatelskiej i tłumaczymy jak funkcjonuje w Polsce system edukacji – mówił Krystian Tomala.

Podczas konferencji z młodzieżą współpracują specjaliści, m.in. Wojciech Gawlik, prezes Fundacji Edu-Klaster, Michał Kłopocki, przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych czy Aleksandra Szyszka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach.

- Młodzież jest fundamentem Europy. To do nas będzie należała przyszłość, którą zbudujemy na naszej planecie – mówi Piotr z Warszawy, uczestnik projektu.

Konferencję „Młodzież Fundamentem Europy” organizuje Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt, którego cześć stanowi spotkanie w Gliwicach jest finansowany z Programu Erasmus+, Młodzież - akcja 3 „Rozwój polityki młodzieżowej”.