Festyn na Górce
Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Klub Sportowy Spartan oraz Polski Czerwony Krzyż Knurów serdecznie zapraszają na Festyn Charytatywny na Górce, który odbędzie się 12 maja na Placu 700-lecia w Knurowie.

Podczas imprezy przewidziano szereg atrakcji m.in. ekstremalny tor przeszkód – Spartan, pokaz pierwszej pomocy, pokaz musztry konnej szwadronowej w wykonaniu Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich, pokazy sprzętu i umiejętności zawodowych pracowników służb mundurowych: policji, służb wojskowych, straży pożarnej, zajęcia z survivalu, pokaz sportów walki w wykonaniu zawodników Klubu Sportowego Spartan, pokaz musztry i pokaz bojowy w wykonaniu uczniów klas mundurowych.

Imprezę, która odbywać się będzie w godzinach 14.00-20.00, zakończą koncerty zespołów  muzycznych.

Dochód z festynu zostanie przekazany na wypoczynek i rekreację dzieci z najbiedniejszych rodzin z terenu Knurowa.

Powiat Gliwicki i „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” są jednymi z partnerów tego przedsięwzięcia.