Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Członkowie trzech klubów seniora, z Gierałtowic, Pilchowic i Taciszowa, wzięli udział w spotkaniach profilaktyczno-edukacyjnych w ramach projektu „Pewnym krokiem do celu 50+”. Głównym celem organizowanych przez policję prelekcji jest podnoszenie świadomości osób starszych o niebezpieczeństwach, jakie mogą ich spotkać w rejonie przejść dla pieszych. To kolejne spotkania z udziałem powiatowego rzecznika praw konsumentów. Łącznie wzięło w nich udział 70 seniorów.Rzecznik praw konsumentów opowiedziała między innym o niebezpieczeństwie zawierania umów po zawyżonych, w stosunku do rynkowych, cenach, metodach oszustw podczas sprzedaży gazu, energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych, a także sposobach skutecznego odstąpienia od zawartej już umowy.
Seniorzy otrzymali kilka cennych rad od funkcjonariusza wydziału ruchu drogowego. Starszy sierżant Szymon Kołodziej z KMP Gliwice przestrzegał, że oznakowane przejścia nie zawsze są stuprocentowymi azylami, więc piesi nie powinni czuć się całkowicie bezpieczni, dopóki znajdują się na pasach. Po pierwsze dlatego, że kierowcy popełniają błędy i mogą nie dostrzec pieszego na jezdni, po drugie, zawsze może wydarzyć się coś nadzwyczajnego, jak zasłabnięcie czy utrata panowania nad pojazdem.
Z kolei aspirant sztabowa Aneta Sokalla z wydziału prewencji przestrzegała przed oszustami – domokrążcami, a starszy sierżant Mateusz Piórkowski poinformował o zasadach działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Warsztaty organizowane są przez policję dla seniorów w wieku 50+. W celu umówienia dogodnego terminu spotkania prosimy koordynatorów klubów seniora o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gliwice, tel.: 32 336 92 90.