a plakaty wykroczenie

Nierzadko spotykamy się z widokiem reklam oblegających przydrożne słupy i uliczne latarnie. Przedsiębiorcy chcąc rozreklamować swoje produkty lub usługi nie zwracają uwagi na to, czy mają prawo wywieszać  ogłoszenia i plakaty w danej lokacji.Kilka dni temu ujęliśmy na gorącym uczynku kobietę, która postanowiła rozkleić ogłoszenia na jednym ze słupów przydrożnej latarni. W związku z powyższym wyciągnęliśmy wobec niej konsekwencje przewidziane prawem.

Art.63a  Kodeks Wykroczeń

  • § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
    podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.