zdjęcie laureatów i komisji konkursowej Laureaci i wyróżnieni w konkursie wraz z promotorami oraz komisją konkursową. Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Doroczny konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice został rozstrzygnięty. W 14. edycji nagrodzono czterech autorów. Dyplomy i nagrody wręczył zwycięzcom pełniący obowiązki prezydenta Gliwic Janusz Moszyński.

Jakub Kowalski, Sabina Kania-Tarasiuk, Agata Wyciślok i Kamil Matejkowski – wszyscy z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej – zwyciężyli w 14. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic. I nagrodę otrzymał Jakub Kowalski za pracę magisterską „Nurt w Architekturze. Projekt koncepcyjny Ośrodka Monitorowania Zanieczyszczeń i Nauki o Wodzie wraz z systemem filtracji wód opadowych na terenie Gliwic”. II nagrodę otrzymała Sabina Kania-Tarasiuk za pracę magisterską „Projekt koncepcyjny Centrum Integracji Studenckiej wraz z zagospodarowaniem fragmentu dzielnicy Akademickiej Gliwic”. Wyróżnienia otrzymali: Agata Wyciślok za pracę magisterską „HYPERLOOP DLA GLIWIC. Projekt koncepcyjny intermodalnego centrum przesiadkowego” i Kamil Matejkowski za pracę inżynierską „Projekt zagospodarowania terenu i obiektów po Hucie 1 Maja w Gliwicach”. Laureatom przyznano nagrody pieniężne, a wyróżnionym rzeczowe.

– Serdecznie gratuluję najlepszych prac poświeconych Gliwicom. Niech to będzie dobry początek Państwa pracy zawodowej, sukcesów i satysfakcjonującej kariery, mam nadzieję że w Gliwicach, czego zarówno Państwu, jak i miastu życzęmówił podczas spotkania Janusz Moszyński.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich oraz absolwenci studiów wyższych, którzy obronili tytuły w latach 2016–2019 i nie brali udziału w poprzednich edycjach. Na konkurs wpłynęło 10 prac, które zostały ocenione przez specjalną komisję. (mf)