dzieci w strojach mikołaja fot. materiały organizatora

Uczniowie koła wokalnego w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach, prowadzonego przez Jakuba Turkiewicza, wystąpili 14 grudnia podczas spotkania wigilijnego w szpitalu onkologicznym. Nasi młodzi kolędnicy zostali zaproszeni przez Śląską Ligę Walki z Rakiem.

Śląska Liga Walki z Rakiem jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, prowadzącą szeroką działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu nowotworów, ratowanie ludzkiego życia i ograniczenie cierpienia osób chorych na raka. (MDK)