jury

3.12.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach po raz czternasty odbył się międzyszkolny konkurs „Bezpieczny pierwszak”. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje sześciu gliwickich szkół. Przed najmłodszymi uczestnikami czekały trudne i wymagające zadania. Wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego sprawdzili zasiadający w jury funkcjonariusze naszej jednostki wspólnie z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej. Rywalizację wygrali reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 12, zaraz za nimi uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5  i Szkoły Podstawowej nr 8. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!