50-lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie
Od 50 lat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie służy wsparciem dzieciom, młodzieży i ich rodzicom oraz nauczycielom. Choć w ciągu półwiecza zmieniała nazwy, adresy i zakres działalności, niezmiennie potwierdza profesjonalizm i serce, z jakim przyjmowani są tu wszyscy wymagający jej wsparcia.

30 września zorganizowana została w formie konferencji jubileuszowa uroczystość, podsumowująca 50 lat tej placówki, dla której od 2000 roku organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki. Była okazja do wspomnień, refleksji i wzruszeń. Licznie przybyłych gości przywitała dyrektor Jolanta Olejnik, a konferencję otworzyła Dorota Liver – psycholog, doradca zawodowy i socjoterapeuta. 50 lat funkcjonowania Poradni podsumowała psycholog Janina Durczok, zaś aktualne działania placówki przedstawiła – Patrycja Krasnowska, psycholog, surdopedagog, tyflopedagog i doradca zawodowy. Bardzo ciekawy wykład pt. „Poradnia nowe wyzwania – Przeciwdziałanie dyskryminacji, mowie nienawiści i hejtowi w szkole” zaprezentował Tomasz Bilicki, uznany pedagog i trener umiejętności społecznych oraz certyfikowany interwent kryzysowy CISM z Łodzi. Spotkanie – na wesoło – zakończyła Ewa Ślosarczyk-Klof, psycholog, surdopedagog i socjoterapeuta, opowiadając anegdoty z pracy PPP w Knurowie.

Potem były gratulacje, życzenia i podziękowania. Na ręce dyrektor Jolanty Olejnik złożyli je jako pierwsi przedstawiciele naszego powiatu – starosta Waldemar Dombek, członek Zarządu Ewa Jurczyga i przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek, wręczając również symboliczną statuetkę w -formie serca. Następnie życzenia złożyli m.in. przedstawiciele gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, poseł Krystyny Szumilas, władz samorządowych Knurowa oraz gmin Sośnicowice, Pilchowice i Gierałtowice, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, szkół, DPSów i zaprzyjaźnionych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

- Misją naszej placówki jest pomaganie dzieciom, rodzicom i nauczycielom – mówi dyrektor Jolanta Olejnik. – Nasz dorobek w minionym 50-leciu jest wielki, obejmuje ogrom działań. Poza codzienną działalnością, taką jak diagnoza, terapia i profilaktyka, staramy się zawsze szybko odpowiadać na zapotrzebowanie środowiska lokalnego. Jeżeli jest potrzeba, organizujemy odpowiedniego rodzaju pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Z ostatnich naszych działań możemy się pochwalić wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym, który został powołany na mocy ustawy Za życiem przez Starostę Gliwickiego i świadczy pomoc dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Z ciekawszych terapii, jakie prowadzimy na terenie naszej poradni, należy wymienić wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, które ma wielkie znaczenie, bowiem ilość zaburzeń oraz niepełnosprawności rozwojowych dzieci ma wciąż  tendencję rozwojową.