Życzenia i gratulacje dla nauczycieli
W Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia i gratulacje odebrali na nim przedstawiciele nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gliwicki.

– Oświata stanowi dużą i bardzo poważną część w zakresie ogółu zadań Powiatu Gliwickiego – informuje wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. – Nasze placówki to zespoły szkół ponadpodstawowych – zarówno licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe – a także zespoły szkół specjalnych oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Staramy się je wspierać i wspomagać w codziennej pracy. Uroczyste spotkanie w starostwie to na pewno chwila bardzo ważna, moment podziękowania za trudną pracę nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Ten dzień stwarza też okazję do dyskusji na temat przyszłości oświaty w naszym powiecie.  

Podczas uroczystości szczególne gratulacje odebrał Jacek Szczepański, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Kilka dni wcześniej otrzymał on Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Nauki, przyznaną za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych składam życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości na trudnej i wymagającej drodze edukacyjnej, radości płynącej z wykonywanych zadań oraz pomysłów, w tym tych inspirujących rozwój uczniów – mówi Adam Wojtowicz. – Dziękuję również Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych naszego starostwa, który na co dzień prowadzi sprawy szkół i czuwa nad ich jak najlepszym funkcjonowaniem.