Licytacje komornicze - czy warto się załapać?

Licytacje komornicze dla wielu brzmią jak spełnienie najgorszego koszmaru. Jednak z drugiej strony, mogą być sposobem na zdobycie tańszego sprzętu lub nieruchomości.

Czym jest licytacja komornicza?

To publiczna aukcja, mająca na celu sprzedaż ruchomości (np. sprzętu elektronicznego, mebli, antyków, dzieł sztuki) lub nieruchomości (tj. działki, garażu, mieszkania, domu, magazynu) by spłacić zobowiązania dłużnika względem komornika. Przeprowadza ją komornik na mocy sądowego tytułu wykonawczego.

Kto może wziąć udział w licytacji?

Każdy, kogo interesuje wystawiona na sprzedaż rzecz. Jeżeli oszacowana wartość wystawionych na aukcję przedmiotów i nieruchomości przekracza 5 tysięcy złotych, trzeba wpłacić rękojmię w wysokości 10% wartości. Jest to tak zwane wadium, które stanowi zabezpieczenie przed przelicytowaniem pozostałych potencjalnych kupców i nieuiszczeniem opłaty. Oczywiście, zawsze można zrezygnować z kupna po wygraniu licytacji, ale wtedy wadium przepada.

Komu nie wolno licytować?

Do licytacji nie może przystąpić właściciel licytowanego obiektu, jego rodzina, komornik, jego najbliżsi krewni ani urzędnicy będący na miejscu licytacji. Nie będzie mógł także uczestniczyć w aukcji licytant, który w innej licytacji wygrał i nie uiścił opłat. Można za to brać udział za pośrednictwem pełnomocnika.

Jak znaleźć licytacje komornicze?

Informacje o zaplanowanych aukcjach w Twojej okolicy znajdziesz na stronach internetowych administrowanych przez Krajowa Radę Sądowniczą, na tablicach ogłoszeń sądu organizującego licytacje lub w lokalnej prasie. Z gazet nie dowiemy się jednak o licytacji ruchomości. Urząd gminy, na terenie której znajduje się licytowana nieruchomość, ma obowiązek opublikować ogłoszenie o aukcji minimum 14 dni przed jej rozpoczęciem.

Co musi zawierać informacja o aukcji?

Przede wszystkim informację, czy jest to I czy II licytacja. W trakcie pierwszej aukcji, licytacja zaczyna się od 3/4 oszacowanej wartości przedmiotu aukcji. Druga aukcja rozpoczyna się od 2/3 kwoty szacowanej i jest bardziej opłacalna. Obwieszczenie zawiera też dane miejsca, czasu i sposobu licytacji, a także informacje z księgi wieczystej o nieruchomości. Podaje się także wartość oszacowania i kwotę wywoławczą, wysokość wadium oraz zasady jego wpłaty. Bardzo ważne są też dane prowadzącego komornika, umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji. Każda kancelaria komornicza ma obowiązek udzielać nam informacji, np. dla mieszkańców Warszawy, będą to kancelarie w mieście.

Źródło: Komornik Gliwice.