MMPI - czym jest i jak może pomóc w pracy z pacjentem?

Jednym z najczęściej rekomendowanych narzędzi służących diagnozie psychologicznej jest Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości – jest on szczególnie ceniony za rzetelność. Przy pomocy tego narzędzia diagnostycznego możliwa jest ocena osobowości oraz postawienie wstępnej diagnozy zaburzeń lękowych, depresyjnych czy psychotycznych. Choć zaawansowane i skomplikowane, jest to jednocześnie bardzo ciekawe narzędzie – właśnie dlatego postanowiliśmy dokładniej je omówić.

Jak powstał kwestionariusz MMPI?

Historia tworzenia kwestionariusza sięga już ubiegłego stulecia. To właśnie w XX wieku rozpoczęto prace nad konstruowaniem narzędzia efektywnego i praktycznego, dzięki któremu możliwa byłaby obiektywna ocena efektów terapii oraz innych zmian w zakresie psychicznego funkcjonowania jednostki. Prace zaowocowały powstaniem pierwszej wersji podręcznikowej testu – miało to miejsce w latach 40. ubiegłego wieku. Test ten wykluczał możliwość manipulowania wynikami przez osoby badane, a także stanowił swego rodzaju odejście od dotychczas wykorzystywanych inwentarzy postrzeganych jako przewidywalne i zawężone.

Wraz z biegiem czasu postanowiono jednak udoskonalić Inwentarz, a przy tym dostosować go do odmiennych warunków geograficznych – celem było zapewnienie jak najbardziej adekwatnych wyników. Efektem była publikacja nowej wersji MMPI, co miało miejsce w 1989 roku. Obecnie wykorzystuje się Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2.

Z czego składa się MMPI-2?

Inwentarz MMPI-2 określany jest jako samoopisowy kwestionariusz osobowości. Procedura jego wypełniania opiera się na ustosunkowaniu się osoby badanej do różnych stwierdzeń dotyczących jej zachowań oraz przekonań. Obecnie wykorzystywany kwestionariusz składa się z 567 stwierdzeń – należy przy tym wspomnieć, że jego poprzednia wersja uwzględniała ich znacznie więcej!

Wyniki MMPI mogą być uwzględniane na 121 skalach, wśród których można wymienić skale kliniczne i kontrolne. Możliwe jest ręczne przeprowadzanie obliczeń bądź dokonanie tego wraz z pomocą komputera. Co jednak ważne, kluczowa jest sama umiejętność interpretacji uzyskanych skali i kodów.

Czy chcesz znaleźć się w gronie niewielu specjalistów potrafiących korzystać z Inwentarza? Szkolenia z MMPI w psychostart.pl pozwolą Ci zdobyć wiedzę w zakresie wykonywania, obliczania, a także interpretacji wyników uzyskanych dzięki temu narzędziu diagnostycznemu.

Jakie jest zastosowanie MMPI-2?

MMPI to narzędzie cenione zarówno przez psychiatrów, jak i psychologów – dzięki niemu możliwe jest dokonanie oceny stanu psychicznego danej jednostki. Stwierdzenia zawarte w kwestionariuszu są tak zróżnicowane, że analiza wyników pozwala na wysunięcie wstępnej diagnozy w zakresie zaburzeń depresyjnych, psychotycznych czy lękowych. Należy zaznaczyć, że MMPI ma duże znaczenie przy rozpoznawaniu zaburzeń osobowości.

Test MMPI-2 może być wykorzystywany jako narzędzie w procesie diagnostycznym, jednak może być również uzupełnieniem dla wyników innych kwestionariuszy bądź wywiadu diagnostycznego – przykładowo podczas diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu czy ADHD. Wszystko zależy jednak od kierunku diagnozy.

Jak przebiega procedura badania MMPI-2?

Badanie MMPI-2 powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badania wstępnego – podczas niego należy zapoznać się z osobą badaną oraz pozyskać informacje o jej zawodzie, edukacji, sytuacji rodzinnej, jak i przebytych bądź aktualnych chorobach – somatycznych oraz psychicznych – oraz przyjmowanych lekach. Niezbędne jest zapytanie o cel przeprowadzenia badania.

Sama procedura badania MMPI-2 polega na wręczeniu osobie badanej arkusza ze stwierdzeniami i karty odpowiedzi. Wtedy też należy dać jej czas, aby spokojnie wypełniła ona test – może to trwać nawet do dwóch godzin, gdyż Inwentarz składa się z 567 stwierdzeń. Kiedy pacjent zakończy wypełnianie arkusza, przychodzi czas na pracę specjalisty – obliczanie wyników oraz ich interpretowanie. Pisanie opinii z MMPI-2 jest niełatwym zadaniem, dlatego niezbędna jest wcześniejsza nauka w tym zakresie oraz ćwiczenia, które pozwolą dopracować tę umiejętność.

Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2 to cenione narzędzie diagnostyczne. Z uwagi na jego przydatność zdecydowanie warto zapoznać się z jego obsługą oraz sposobem interpretacji wyników.