Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Gliwicka policja dąży do zmniejszenia liczby potrąceń i wypadków na przejściach. Zagadnienie traktowane jest całościowo. W zakres działań wchodzi chociażby karanie mandatami – za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pieszych otrzymało je już 2462 sprawców. Ale policjanci prowadzą też działalność profilaktyczno-edukacyjną w szkołach. Teraz zainicjowali spotkanie robocze przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych właśnie za bezpieczeństwo na drogach. Do rozmów doszło wczoraj.
We wtorek, 28 listopada w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach odbyło się spotkanie służb i przedstawicieli podmiotów mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tematem wiodącym było wypracowanie kolejnych realnych rozwiązań organizacyjnych, infrastrukturalnych, mających poprawić bezpieczeństwo na przejściach. Spotkanie odbyło się w formie ogólnej dyskusji. Omawiano pomysły na zmianę obecnego stanu rzeczy. Przewodniczył I zastępca komendanta miejskiego mł. insp. Mariusz Luszawski.
Jedną z sugestii przedstawionych przez policję była konieczność poprawienia oświetlenia przejść dla pieszych oraz powoływanie zespołu zadaniowego ds. badań przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W jego skład wejdą policjanci, przedstawiciele zarządcy danej drogi, biegły ds. rekonstrukcji wypadków oraz ratownik medyczny. Zespół ma spotykać się bezzwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, omówić je, ocenić infrastrukturę drogową oraz organizację ruchu w danym miejscu, a także wskazać przyczyny wypadku. Kolejnym etapem powinna być realizacja ewentualnych wniosków.
Zaznaczmy, że przedstawiciele zarządów dróg miejskich i powiatowych, straży miejskich, policji oraz straży pożarnej nieustannie pracują nad poprawą bezpieczeństwa na drogach. Jednak największy udział w zdarzeniach ma tzw. czynnik ludzki. Prosimy więc pieszych i kierowców o refleksję nad swoimi zachowaniami.


Warto też podejmować dyskusje w rodzinach czy wśród znajomych, krytykować powszechne przyzwolenie na brawurę za kierownicą i przekraczanie prędkości. Ostracyzmem społecznym powinno też być objęte skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowców, jakim jest używanie podczas jazdy telefonów komórkowych.