Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Wczoraj przed godziną 22.00 przy ul. Zygmunta Starego w Gliwicach policyjni wywiadowcy zatrzymali mężczyzn niszczących elewację poprzez nanoszenie farbą „klubowych” napisów. Zatrzymanie było efektem współpracy anonimowego świadka, który nie wahał się i zadzwonił pod numer 997. W rejon natychmiast ruszyły dwa nieoznakowane radiowozy. Zatrzymano pięciu młodzieńców.Dzięki reakcji świadka i bezzwłocznemu powiadomieniu policjanci z ogniwa wywiadowczego KMP Gliwice zatrzymali grupę młodych ludzi, którzy tworzyli na elewacji budynku napis o charakterze pseudokibicowskim. Mimo zespołowego działania i wystawienia „czujek”, wszyscy sprawcy zostali zatrzymani – mają od 16 do 20 lat. Zabezpieczono też ich malarskie akcesoria. Starsi z zatrzymanych odpowiedzą za przestępstwo przed sądem karnym, a dwaj nieletni przed rodzinnym.