Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Barbórka z odznaczeniami
Początek grudnia to wielkie święto wszystkich górników - czas licznych barbórek i spotkań, podczas których doceniana jest ich ciężka praca. Taka uroczystość odbyła się m.in. w Knurowie-Szczygłowicach, gdzie wręczone zostały odznaczenia państwowe.

Akademia Barbórkowa KWK „Knurów-Szczygłowice” odbyła się 2 grudnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczygłowicach. Podczas niej zostały wręczone odznaczenia, w tym państwowe: Krzyż Zasługi i Medal za Długoletnią Służbę. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Grzegorz Michalik, Brązowym Krzyżem Zasługi – Jarosław Adamek. Z kolei Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Złote Medale – Danuta Zacher i Andrzej Kubecki, Srebrne Medale – Piotr Czempiel, Bogdan Rittau, Piotr Kula i Dariusz Bismor.

Odznaczenia wręczył m.in. starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Był to dla mnie wielki zaszczyt – mówi starosta. – Odznaczyłem wyróżnionych górników, mających wielkie zasługi dla przemysłu wydobywczego. Uroczystość ta jednak stanowiła dla mnie także symboliczne oddanie szacunku wszystkim górnikom za ich ciężką, niebezpieczną i odpowiedzialną codzienną pracę.

Foto: Stefan Rusinowski