Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

G8 w Gierałtowicach
12 lutego włodarze wszystkich ośmiu gmin wchodzących w skład naszego powiatu spotkali się ze starostą gliwickim. To kolejne tzw. G8 odbyło się tym razem w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

Spotkanie otworzyli jego gospodarze, czyli wójt Gierałtowic Joachim Bargiel oraz starosta Waldemar Dombek. Gościnną gminę Gierałtowice reprezentowali na G8 również przewodniczący Rady Gminy Józef Buchczyk oraz zastępca wójta Tomasz Kowol. W obradach wzięli udział prezydent Knurowa Adam Rams, burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, zastępca burmistrza Pyskowic Adam Wójcik, wójtowie: Pilchowic – Maciej Gogulla, Rudzińca – Krzysztof Obrzut i Wielowsi – Ginter Skowronek. Po raz pierwszy w posiedzeniu G8 wzięła udział komisarz gminy Sośnicowice, Ewa Waliczek.

Tematyka dotyczyła dróg na terenie powiatu – omówiono m.in. takie kwestie jak przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granic Zabrza, plan rzeczowo-finansowy na 2018 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz plany remontowe i inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Sprawy te omówili m.in. Ewa Mucha z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Marek Niełacy z GDDKiA. Dodatkowym tematem była działalność Klastra Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” – przedstawił go Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego.