Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Położna na medal
Marzena Langner-Pawliczek pracująca na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala w Knurowie, zajęła III miejsce w ogólnopolskim plebiscycie „Położna na medal 2017”.

Jednocześnie pani Marzena głosami pacjentów została wybrana najlepszą położną na Śląsku, uzyskując 837 głosów. – To cudowna i bardzo ciepła położna, a przy tym niezwykle kompetentna. Wykazuje wiele empatii i zaangażowania w swoją pracę. Zapewnia pacjentkom poczucie bezpieczeństwa, wsparcie merytoryczne i emocjonalne. Swój zawód wykonuje z wielką pasją – podkreśla dr n. med. Michał Ekkert, prezes Zarządu Szpitala w Knurowie.

Była to już 4 edycja ogólnopolskiego plebiscytu „Położna na medal”. Jest on częścią kampanii o tej samej nazwie, prowadzonej w Polsce przez Akademię Malucha Alantan, która od lat angażuje się w propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia wśród rodzin i podnoszenie świadomości związanej z opieką okołoporodową i wychowaniem dzieci.

Prowadzona od 2014 roku kampania ma na celu podnoszenie w społeczeństwie świadomości roli, jaką położne odgrywają dzisiaj w opiece okołoporodowej. Pokazuje, że położna to nie tylko troskliwość i opiekuńczość, ale także coraz wyższe kompetencje medyczne i związana z nimi odpowiedzialność. Celem kampanii jest również promocja nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej, zgodnych zarówno z przyjętymi przez środowisko położnicze i medyczne wymaganiami, jak i oczekiwaniami pacjentów.

W plebiscycie „Położna na medal” pacjenci droga internetową wybierają 3 najlepsze położne w kraju, a także najlepsze położne w poszczególnych województwach. Nominowanie i oddanie głosu to dobry sposób, żeby powiedzieć swojej położnej „dziękuję”. W podsumowanej obecnie edycji konkursu położne można było nominować od 1 kwietnia do 31 lipca, a samo głosowanie trwało od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017.

- Bardzo się cieszę, że to właśnie w naszym powiecie mamy najlepszą położną w całym województwie śląskim – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Radość jest tym większa, że Powiat Gliwicki jest udziałowcem Szpitala w Knurowie, tak więc jest to po części także nasz sukces. Równocześnie pani Marzena uznana została za trzecią w najlepszych położnych w Polsce. Serdecznie gratulujemy!