Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Zostańcie rodziną zastępczą!

Spiderman i Superman zachęcali w Gliwicach do tworzenia rodzin zastępczych. Gliwickie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny poszukuje bowiem małżeństw, rodzin z dziećmi lub osób samotnych, zainteresowanych tworzeniem rodzin zastępczych.

Niewiele jest zjawisk równie ważnych, odpowiedzialnych, trudnych, a jednocześnie tak pięknych i dających radość, jak wychowanie dziecka i wskazanie mu właściwej drogi życiowej.