Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Nowoczesne centrum konstrukcji hybrydowych powstanie w Gliwicach

Gliwice od wielu lat mocno stawiają na nowoczesne technologie. W czwartek w gliwickim Ratuszu podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. Umowa jest następstwem listu intencyjnego, który został podpisany w sierpniu ubiegłego roku. To ostatni etap na drodze do utworzenia centrum, które będzie zlokalizowane w budynku biura gliwickiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Rybnickiej 29 w Gliwicach.
Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Politechniką Śląską, miastem Gliwice, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Federacją Firm Lotniczych „Bielsko”, Instytutem Lekkiej Inżynierii i Technologii Polimerowej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, a także Uniwersytetem Technicznym Bergakademie Freiberg.