Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Podczas kontroli drogowych policjanci spotykają się z sytuacjami, w których kierowcy, utraciwszy prawo jazdy z uwagi na orzeczenie lekarskie lub sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, kierują mikrosamochodami, traktując je jako rozwiązanie problemu. Poniżej informacje o stanie prawnym w tym zakresie. Czy nie posiadając prawa jazdy, można kierować microcarem? Spróbujemy udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest microcar. W praktyce to mały pojazd silnikowy, przypominający normalny samochód, z silnikiem niewielkiej mocy, którego homologacja wypełnia ustawowe kryteria, kwalifikujące go do tej samej grupy, w której znajduje się motorower. Jak się jednak okazuje, panuje mylne przeświadczenie, że do prowadzenia tych małych aut nie potrzeba uprawnień.

Co jakiś czas gliwicka policja odnotowuje sytuacje, w których kierowcy mikropojazdów prowadzą bezprawnie. Przyczyna tkwi najczęściej w niewiedzy lub nieprecyzyjnych, a nawet mylnych informacjach zamieszczanych w internecie.

19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.), która zmieniła ustawę Prawo o ruchu drogowym. Pojawiła się kategoria praw jazdy AM.

Kategoria AM uprawnia do kierowania:
- motorowerem – pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h,
- czterokołowcem lekkim (quadem i mikrosamochodem), którego parametry precyzuje europejska kategoria L6e: masa własna do 350 kg, napęd silnikiem spalinowym o pojemności do 50 cm3 (może być też elektryczny o mocy do 4 kW (5,4 KM), rozwijający prędkość maksymalną do 45 km/h.

Na mocy ustawy (art. 133 ust. 3), osoby, które w chwili wejścia jej w życie (19.01.2013 r.), miały ukończone 18 lat, zachowują prawo do kierowania tylko motorowerem, bez żadnych dodatkowych dokumentów stwierdzających do tego prawo.

Przepis nie dotyczy czterokołowców (w tym i microcarów). Z przytoczonego przepisu wynika, że w przypadku pojazdów mikro i quadów, czyli tzw. czterokołowców lekkich, których masa własna nie przekracza 350 kg i nie rozwijają one prędkości większej niż 45 km/h, wymagane jest jednak prawo jazdy kategorii AM.

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, należy spełnić następujące warunki:
- mieć ukończone 14 lat (zgoda rodziców),
- uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów grupy AM,
- odbyć szkolenie w wymiarze minimum 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktycznych,
- zdać egzamin państwowy, teoretyczny oraz praktyczny.

Nie jest możliwe, aby osoby pełnoletnie mogły kierować pojazdami czterokołowymi lekkimi, jeśli nie mają żadnego prawa jazdy i nie posiadały karty motorowerowej przed 19 stycznia 2013 r.

Inspiracją do napisania tego komunikatu była dzisiejsza sytuacja z jednej z gliwickich ulic. Patrol zatrzymał do kontroli mały samochód. Jego kierowca oświadczył, że przesiadł się na ten pojazd, gdyż, z przyczyn zdrowotnych, cofnięto mu prawo jazdy kategorii B.
Przestrzegamy, że sytuacja prawna osoby, która spowoduje kolizję czy wypadek, a nie posiada wymaganych prawem uprawnień, może się bardzo skomplikować. Takie zdarzenie potrafi przysporzyć wielu problemów, przede wszystkim finansowych, związanych z kwestią pokrycia kosztów strat i odszkodowań. Ubezpieczenie OC zabezpiecza sprawcę, który jest, co oczywiste, trzeźwy, ale musi też posiadać stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

 

 


 


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.