Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. materiał organizatorów

Warto docenić to, co robią dla nas inni! Dobrze wiedzą o tym uczestnicy I edycji warsztatów „Gliwickie skarby”, które od połowy marca do końca maja odbywały się w naszym mieście.

W projekcie „Gliwickie skarby. Porozmawiajmy o wartościach” realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przy wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej wzięło udział aż 514 dzieci z 13 gliwickich szkół podstawowych. Tematem przewodnim warsztatów prowadzonych w tych placówkach była wdzięczność - tytułowy skarb. W trakcie dyskusji, pomysłowych zabaw i kreatywnych zadań dzieci z pomocą specjalistów próbowały znaleźć odpowiedzi na pytania, m.in. jak cieszyć się z małych rzeczy i doceniać to, co robią dla nich inni.

Jedno z zadań do wykonania polegało na wypełnianiu słoików skarbów karteczkami wdzięczności. Każdy uczestnik zabawy musiał napisać komu i za co jest wdzięczny. Efekty były omawiane na kolejnym spotkaniu z prowadzącymi.

Celem projektu adresowanego do uczniów klas trzecich i czwartych szkół podstawowych było kształtowanie pozytywnych postaw i promowanie literatury ukazującej najważniejsze wartości.

Kolejna edycja warsztatów dotycząca kolejnego ze skarbów – odpowiedzialności, planowana jest na jesień. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gliwice.