Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Informujemy, że od 29 marca prace na ul. Tarnogórskiej, związane z budową Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, zostaną rozszerzone o etap obejmujący skrzyżowanie z ul. Kolberga. Wlot ul. Kolberga na ul. Tarnogórską zostanie zamknięty!

Objazd do ul. Kolberga  będzie prowadził przez ulice: Tarnogórską (powyżej zamknięcia), Świętojańską i Udzieli. Obecnie obowiązująca tymczasowa organizacja ruchu na pozostałej części ul. Tarnogórskiej oraz na ul. Witkiewicza i ul. Opolskiej nie ulegnie zmianie. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe!