Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

smog kominWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 01-02.12.2017 r.

 

Zgodnie z powiadomieniem WIOŚ, w dniach 1 i 2 grudnia 2017 r. (piątek i sobota) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie bardzo zła, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych.

Szczegóły, wraz z informacjami o zalecanym postępowaniu, w załączonym powiadomieniu.