Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Betlejemskie Światło Pokoju w starostwie
18 grudnia harcerze z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej przekazali Betlejemskie Światło Pokoju staroście gliwickiemu, Waldemarowi Dombkowi.

Światło, które po świecie niosą skauci, pochodzi z Groty Narodzenia Jezusa w Betlejem. Jest symbolem braterstwa, jedności i pokoju, nieodłącznym elementem adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło”. W poniedziałek jego płomień przynieśli do Starostwa Powiatowego w Gliwicach gliwiccy harcerze na czele z komendantem hufca, podharcmistrzem Patrykiem Rempałą.

- Dziękuję za ten płomień – mówił starosta do harcerzy. – Będę o niego dbał i przekazywał go wszystkim wraz z ideą, którą niesie.