Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Termomodernizacja i nowa sala
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie zakończył dwie ważne inwestycje, dzięki którym placówka zyskała nowe oblicze.

Ośrodek zakończył I etap termomodernizacji swojego obiektu. W ramach tego przedsięwzięcia została ocieplona ściana czołowa ośrodka oraz wymieniona została instalacja odgromowa. Koszt prac to ok. 160 tys. zł. Inwestycja ta została w całości pokryta ze środków Fundacji Caritas Katowice, a więc z 1% procenta podatku dochodowego przekazanego na rzecz fundacji. Inwestycja była przeprowadzana w okresie letnim.

Z kolei 2 października do użytku została oddana sala doświadczania świata.

- Ten pomysł rodził się tak naprawdę kilka lat. Udało się go zrealizować w głównej mierze dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Jazdy Terenowej MUTT z Gliwic. Ich wsparcie finansowe jest nieocenione w tej kwestii. I tak w ramach wsparcia Stowarzyszenie MUTT zakupiło między innymi łóżko wodne, sprzęt audio, kurtynę świetlną, lampę UV, kolumnę wodną oraz projektor multimedialny. Wszystkie te sprzęty mają pobudzać zmysły podopiecznych oraz służyć ich rehabilitacji. Jest to wspaniałe miejsce, w którym jest już prowadzona terapia i rehabilitacja dla osób głęboko upośledzonych, z niepełnosprawnością sprzężoną czy ze spektrum autyzmu. Terapeuci, którzy prowadzą zajęcia w sali doświadczania świata odbyli specjalne szkolenie tematyczne w tej dziedzinie – informuje Marcin Chroszcz, dyrektor Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie.