Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 smiecipalone

Wczoraj w godzinach popołudniowych, kontrolując Rodzinne Ogrody Działkowe przy ulicy Góry Chełmskiej, zauważyliśmy gęstym dym wydobywający się z działki. Ustaliliśmy, iż działkowicz spala plastiki, odpady komunalne oraz gałęzie. 32- latek tłumaczył się porządkami, które postanowił zrobić po okresie zimowym. Wobec sprawcy wykroczenia, który naruszył artykuł 191 Ustawy o odpadach podjęliśmy czynności służbowe i ukaraliśmy go mandatem karnym.

Przypominamy, że:

Zgodnie z art. 191. Ustawy o odpadach

Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.