Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

czek dla politechniki

Fot. K. Romankiewicz/ UM Gliwice

Politechnika Śląska otrzymała 28 869 879,42 zł dofinansowania w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni”. To drugie największe dofinansowanie wśród wszystkich polskich szkół wyższych oraz największe na Śląsku.

Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój projektu "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje". Dzięki niemu w ciągu najbliższych czterech lat przeprowadzone zostaną zmiany w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania uczelni. Na Politechnice Śląskiej będzie także rozwijana nowoczesna Szkoła Doktorów, oferująca interdyscyplinarny model kształcenia w 11 dyscyplinach naukowych. Uruchomione zostaną również nowe kierunki studiów prowadzonych w języku angielskim.

„Zintegrowane Programy Uczelni” to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach programu uczelnie mogły otrzymać środki przeznaczone przede wszystkim na nowe programy kształcenia, szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację szkoleń, wysokiej jakości programów stażowych oraz dodatkowych kierunków, m.in. w językach obcych, a także na studia doktoranckie. (kr)