elektrośmieci

Fot. arch. UM Gliwice

Rusza kolejny sezon zbiórek elektrośmieci. Stare, zepsute sprzęty elektroniczne, pralki, telewizory, urządzenia elektroniczne, komputery, telefony, baterie i niedziałający sprzęt oświetleniowy będzie można oddać w 24 punktach miasta. Zbiórki potrwają od połowy marca do końca października.

Elektrośmieci to odpady niebezpieczne, których kategorycznie nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne. Szkodliwe substancje, takie jak rtęć, freon czy kadm, mogą wydostać się na zewnątrz i przeniknąć do gleby i wód gruntowych, stwarzając zagrożenie. Aby tego uniknąć, przez cały rok elektrośmieci można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Rybnickiej (od poniedziałku do piątku między godz. 7.00 a 17.00 oraz w soboty między godz. 7.00 a 13.00) lub, od wiosny do jesieni, w oznakowanych samochodach, które w wyznaczone soboty parkują na którymś z gliwickich osiedli. Zebrane odpady są ponownie przetwarzane, a część surowców odzyskiwana. Ze środków, które samorząd pozyskuje sprzedając odpady, kupowany jest sprzęt sportowy dla gliwickich szkół i przedszkoli.

Najbliższa zbiórka elektrośmieci odbędzie się w Sośnicy 17 marca w godz. od 10.00 do 13.00. Gdzie kolejne? Szczegółowy harmonogram można znaleźć na www.gliwice.eu w zakładce Ekologia. (mf)